GÓI PHẦN MỀM PHÒNG KHÁM DÀNH CHO BỆNH VIỆN KHÔNG NỘI TRÚ

FREE

Hỗ trợ đặt khám online và quản lý khách hàng

BASIC

Phù hợp với phòng khám nhỏ

STANDAND

Phù hợp với bệnh viện nhỏ, trung tâm y tế

PROFESSIONAL

Phù hợp với bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh

PREMIUM

Phù hợp với bệnh viện chuyên khoa, đa khoa tuyến tỉnh, TW​

Không giới hạn thời gian

100% miễn phí